30-01-07

SCIENCE IN ART, ART IN SCIENCE

ROUGH ASCENSION AND OTHER POEMS OF SCIENCE, by Arthur J. Stewart, Celtic Cat Publishing, 2003, 87 pages, $15 (ISBN 0-9658950-5-X)

SUPER VISION: A New View of Nature, by Ivan Amato, Abrams Books, 2003, 232 pages, $40 (ISBN 0-8109-4545-2)

BIONANOTECHNOLOGY: Lessons from Nature, by David S. Goodsell, Wiley-Liss, 2004, 337 pages, $79.95 (ISBN 0-471-41719-X)Als ik eens heel veel geld heb, dan koop ik éérst dat boek van Amato. Als ik eerder tijd heb, dan zoek ik ze alle drie op in een bib en lees en kijk en vind nog veel meer en verlies mijn tijd (misschien wel). Je leeft slechts één keer en je weet vooraf niet eens voor hoelang. Als ...

11:57 Gepost door schilderia in te lezen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: schoonheid, tijd, geld |  Facebook |

05-12-06

zo traag

Skynet oefent mijn geduld
gratis

als ik traag reageer
dan weet je nu hoe dat komt

11:55 Gepost door schilderia in Web | Permalink | Commentaren (2) | Tags: tijd, gratis |  Facebook |

30-11-06

zes

zo ken ik hem : vijftien jaar betere moppen
en nu : nog zes weken op zijn best
hij belt het zelf naar vrienden en collega's
hij was/is/lijkt niet eens ziek

hoe ga je daar mee om ?
recht er naar toe en het laatste restje van zijn tijd stelen ?
hij heeft het toch zelf laten weten ?
zijn vrouw aanspreken ?
maar hoe sterk is zij ?

hoe zou ik daarmee omgeen ? nog zes weken ?
voortdoen en afsluiten ? dat lukt toch niet
dromen vervullen ? die zijn wellicht verdwenen nu
rustig afwachten en aanvaarden ?
of vechten tegen windmolens ?

een verstandig mens zou zich nu van alles afsluiten
dit van zich af praten of schrijven of schilderen
ik schilder (weer) niet

11:11 Gepost door schilderia in tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: niet schilderen, tijd |  Facebook |

16-10-06

niet schilderen

weeral, of nog altijd ?
wat is dat hier allemaal ?

Ik weet het ook niet. Of misschien toch wel.
Ik leg mijn prioriteiten verkeerd. Of anders : niet op schilderen.
Zo komt dat nooit goed, natuurlijk. Dat weet ik. En toch doe ik er niets aan omdat ik dat niet verantwoord vind. Niet tegenover mijn omgeving en niet tegenover mezelf. Familie en vrienden in nood gaan voor. Ondanks alles.

Mijn mooie plannen verdwijnen in dromen.
Rap rap even iets schilderen als ik een kwartiertje heb, dat werkt niet bij mij. Dàt is echt verloren tijd.
En zeggen dat ik juist nu met een heel welomlijnd project in mijn hoofd loop. 3 mappen vol documentatie : dat is er wel al. Tussendoor ordenen en herwerken. Dat komt er wél van. En heel veel denken, tijdens het hele vele helpen wachten dat nu mijn dagen vult. Broeden op hoe en waarom, wel of niet.
Misschien is dat ook een beetje schilderen ?

08:24 Gepost door schilderia in ter overweging | Permalink | Commentaren (4) | Tags: niet schilderen, tijd |  Facebook |

21-09-06

lang

Hoe lang is een gedachte ?
Langer dan tijd ?
Hoe ver is haar weg te volgen ?
te verbeelden ?
uit te beelden ?

dit is een lange gedachte
is een idee korter ?


dit gaat over mijn schilderen, nu.
over wat ik nu wil schilderen

het is een uitgangspunt,

geen doel, geen resultaat

09:35 Gepost door schilderia in ter overweging | Permalink | Commentaren (7) | Tags: tijd, academie, idee, inspiratie |  Facebook |

14-07-06

wolkenatlas

David Mitchell ISBN 90 214 7484 0

vorige week ontdekt
gisteren gelezen
ja : in een keer
het is leestijd hier, denk ik.
weeral tijd
voor het boek en ook erin
een knappe constructie van zes verhalen
over tijd en over macht
soms overheerst de constructie een beetje, misschien
googelen op afbeeldingen 'wolkenatlas' : voor vandaag op de agenda ?
heb ik ooit wolken geschilderd ? wie zei daar dat ik niets anders doe ?

10:22 Gepost door schilderia in te lezen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: lezen, tijd, wolken |  Facebook |

13-07-06

duur tijd

eindelijk
de kuikens uitgevlogen, voor een paar weken
even vrij, voor schilderen, of lezen en denken.

mijn tijd vliegt
en blijft
of niet

ik zoek

Kan je zelf beleefde tijd vastleggen ?
Volgt het heden (op) het verleden ?
Is dit nu nu al toen ?

Voor Henri Bergson blijft het voorbije heden coëxisteren met het huidige heden. Het verleden blijft tegenwoordig als virtueel beeld. Elk moment van ons leven biedt deze twee aspecten : het is actueel als waarneming en virtueel als herinnering.

Hoe ik daar nu weer bij kom ? een blaadje, ergens meegenomen bij een tentoonstelling.
Verantwoording van een werk. Moeilijk.
Ik snapte het niet meteen. En eigenlijk nog niet.
Zit hier mijn tijd te verliezen
zou nu kunnen schilderen.
een beetje. maar verlies mijn tijd
of niet ?


Henri Bergson, filosoof begin twintigste eeuw. BR>Met het boek L’evolution créatrice (De scheppende evolutie)won hij in 1927 de Nobelprijs. Hij laat ons denken over de scheppende kracht van de duur, en neemt hierbij discontinue aspecten in het duurbegrip op. In 'Tijd en Vrijheid' wordt de tegenstelling tussen duur en ruimte tot tegenstelling tussen de wereld in mij en de wereld buiten mij, als een door het ik ervaren toestand.BR>
Bergsons filosofie vertrekt vanuit leven, dat meer betekenis heeft dan abstracte wetenschap.Leven is iets fundamentelers dan te kennen.
‘oorspronkelijke intuitie’ (intuition originelle)“das fragende Staunen” is een verwondering, een uniek uitgangspunt dat de filosoof nooit helemaal onder woorden kan brengen en telkens nieuwe vragen en kritiek oproept.
Zijn oorspronkelijke intuitie heeft in dit verband betrekking op de “duur”. Allereerst wordt de duur tegenover de ruimte (espace) gezet en moet van de tijd worden onderscheiden. Duur en ruimte zijn tegenovergestelde polen en de tijd is een onzuivere mengvorm van de twee. De tegenstelling duur-ruimte is niet hetzelfde als de tegenstelling tussen eenheid-veelheid...
Duur is opeenvolging (zonder oorzaak), heterogeen en continu. Ruimte: gelijktijdigheid, homogeen en discontinu.
De elementen van veelheid zijn nooit gelijktijdig, maar volgen elkaar op. Duur is verandering . Ruimte omvat hier alle elementen op het zelfde tijdpunt.
Kwalitaitef verschillende momenten zijn heterogeen, Ieder moment is uniek. Homogeen zijn momenten die alleen kwantitatief verscheiden zijn. Momenten lopen continu in elkaar over: ieder moment weerspiegelt alle andere, laat een spoor na in het volgende . In de ruimte ligt het ene buiten het andere Waar het ene element begint, houdt het andereop. Ruimte is zo discontinu.

'Het leven is als een bom die uiteenbarst in fragmenten, die op hun beurt weer bommen worden... Het doet zich aan ons voor als een reusachtige golf die vanuit een centrum begint, zich ontplooit, en overgaat in een kantelende beweging... Al het levende hangt samen en is ondeelbaar. Het dier steunt op de plant, de mens op het dier, en de hele mensheid is als een kolossaal leger dat galoppeert, naast, voor en achter elk van ons, in een overweldigende charge die elke weerstand en elk obstakel kan overwinnen, misschien zelfs de dood.'

De kunst van het schrijven bestaat vooral hierin ons te doen vergeten dat hij woorden gebruikt.

Het oog ziet enkel dat wat de geest (voor)bereid is om te vatten.


13:07 Gepost door schilderia in ter overweging | Permalink | Commentaren (1) | Tags: lezen, schrijven, tijd |  Facebook |