26-08-08

Dagboek

Dagboek, een roman
Chuck Palahniuk

pagina 211 - 212

"De linkerhelft van het brein heeft te maken met logica, taal, rekenen en redeneren, zegt hij. Dat is de helft die de mensen beschouwen als hun persoonlijke identiteit. Dat is de bewuste, rationele, alledaagse basis van onze realiteit.
De rechterzijde van het brein, vertelt de dokter haar, is de zetel van je intuïtie, je emotie, je inzicht en je vaardigheid om patronen te herkennen, Je onderbewuste.
'Je linkerbrein is een wetenschapper', zegt de dokter. 'Je rechterbrein is een kunstenaar.'
Hij zegt dat de mensen hun leven leiden met de linkerhelft van hun brein. Pas als iemand verschrikkelijk pijn lijdt, of van streek is of ziek, kan het onderbewuste tot het bewustzijn doordringen. Als iemand gewond of ziek is, of rouwt of depressief is, dan kan het rechterbrein de zaak in een flits overnemen, heel even maar, en de persoon toegang verschaffen tot goddelijke inspiratie.
Een flits van inspiratie. Een moment van inzicht.
De Franse psycholoog Pierre Janet noemde die toestand 'daling van het mentaal niveau'.
Dr. Touchet zegt : 'Abaissement du niveau mental.'
Als we moe of gedeprimeerd zijn of honger of pijn hebben.
Volgens de duitse filosoof Carl Jung zijn we hierdoor in staat in contact te komen met een universeel kennisbestand. De wijsheid van alle mensen in alle tijden.
Carl Jung, wat Peter Misty over haarzelf vertelde. Goud. Duiven. De St. Lawrence Seaway.
Frida Kahlo en haar bloedende wonden. Alle grote kunstenaars zijn invaliden.
Volgens Plato leren we niets. Onze ziel heeft zoveel levens geleefd dat we alles al weten. Leraren, onderwijs, die kunnen ons alleen maar herinneren aan wat we al weten.
Onze ellende, de onderdrukking van ons rationele brein is de bron van inspiratie. De muze. Onze engelbewaarder. Lijden haalt ons uit onze rationele zelfcontrole en opent het kanaal naar het goddelijke.
'Voldoende stress,' zegt de dokter, 'goed of slecht, liefde of pijn, kan de rede kreupel maken en ideeën en talenten opwekken waartoe we op geen andere manier toegang kunnen verkrijgen.'"

'Een fantastisch, hedendaags, nihilistisch horrorverhaal.' volgens Annelies Verbeke.

Ik was wat teleurgesteld, las wel tot het einde, licht geërgerd of wat meer. Was het alleen de eigenaardige interpunctie die mij parten speelde ? De ingebouwde leerstof ? De plot ?

Ken je dat ook ? Dat je iets leest en er iets van jezelf in herkent
en nog meer niet
dat je daar op door wil denken
en er van geniet ?

Zo ging ik de vakantie in

    en zo kom ik er terug uit

17:16 Gepost door schilderia in te lezen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: niet schilderen, hoofdzaak |  Facebook |

03-03-08

teleur

stelling

CajalHippocampus  (Medium)Het zeepaard in je hoofd lijkt hierop.
Ik herken het niet direct in deze anatomische tekening van Ramón y Cajal uit 1911. Misschien mag ik nu wel mijn fantasie gebruiken ?
In 1565 zag Giulio Cesare Aranzi  wel reeds de overeenkomst. Hij was de eerste om  de eerste om de term hippocampus te gebruiken. In die tijd dachten zij dat het zeepaardje voor ons rook Het was  Vladimir Bekhterev die rond 1900 de rol van de hippocampus in ons geheugen ontdekte. Toch bleef nog lang de klassieke visie overeind dat het zeepaardje, net als de rest van limbisch systeem, stond voor emotie.
 
Mijn zeepaardje blijft een fabeldier

 

 

09:58 Gepost door schilderia in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zeepaard, hoofdzaak |  Facebook |

01-03-08

fantasy

 

 

20071410 021 (Large)

Hoe verder ik van de medische wereld weg blijf, hoe liever en zeker wanneer ik er aan onderworpen dreig te worden. Via mijn zeepaardjes kwam ik (weeral) op dit terrein. Is elke medische taal even bloemrijk als die van de neuro-anatomie ?

 

Truncus cerebri, de hersenstam

Dura Mater : hard hersenvlies

Arachnoidia : spinnenwebvlies

Aras : bewustzijnscentrum

Fornix : oven ???

Gyrus Cinguli : gordelwinding 

Hippocampus : zeepaardje

Epifyse : pijnappelklier 

...

Puur fantasy. Misschien is het boek al geschreven, de film gemaakt. De beelden dansen  via mijn gebied van Broca door de poort naar mijn hersenschors, over het foramen van Monro, de pons van Varol en het aquaduct van Sylvius. Ze vullen de pyramidebanen  naar de subarachnoïdale ruimte  en basale kernen. 

Ik ben hopeloos

ademloos

verdwaald. 

 

17:13 Gepost door schilderia in inspiratie | Permalink | Commentaren (2) | Tags: hoofdzaak |  Facebook |

29-02-08

camouflage

een gebied in ons geheugen heet hippocampus (zeepaardje) en zou o.a. het korte termijngeheugen en de pijn beleving bevatten

Ik broed op deze parallel/metafoor, mogelijke overeenkomsten tussen beide elementen en in hoever die te visualiseren zijn.
Bij de zeepaardjes zijn het de mannetjes die de eieren uitbroeden. ZIJ zijn voor zover ik weet zelfs de enige vaders in de natuur die zekerheid hebben over hun biologisch vaderschap.

Ons geheugen lijkt vluchtig. Wat herinneren wij ons echt (niet) en waarom tonen wij dat (niet)
Zeepaardjes zijn meesters in camouflage, nemen  (spontaan ?) de kleur van hun omgeving aan  en kunnen zelfs  (gedeeltelijk) de vorm  aannemen van elementen  waar ze zich aan vasthechten.

Ons kortetermijngeheugen lijkt vluchtig
Zeepaardjes zijn monogaam en trouw, zij kiezen een partner voor het leven

Komt de hippocampus alleen voor in menselijke hersenen ? Is die bij elk ras gelijk / even groot / even belangrijk ?
Wij denken dat zeepaardjes exotische dieren zijn. Het Kortsnuitzeepaardje is waargenomen in de Oosterschelde. Zijn er overal zeepaardjes ? En zeedraken ?

 

11:47 Gepost door schilderia in inspiratie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoofdzaak, niet schilderen, zeepaard |  Facebook |

28-02-08

zeepaard

Hipocampus

Hersenen : de zetel van korte termijngeheugen én pijnbeleving ?

Wat hebben wij nog allemaal in ons hoofd ?
Wat hebben wij daar nog meer over verzonnen ? Douwe Draaisma en de metaforenmachine (isbn9789065544896) hebben hierover heel wat te vertellen.

Ik zoek verder. Teken en Droedel zeepaardjes. Zie ze overal (in). Obsessief ?

 

08:48 Gepost door schilderia in te lezen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: hoofdzaak, niet schilderen |  Facebook |

27-02-08

geheugen en bewustzijn

vertrouwd en o zo vreemd

 

Wim Kayzer

isbn 902540549-0 

10:00 Gepost door schilderia in te lezen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoofdzaak |  Facebook |

27-01-07

ellende

Copy of IMG4309E Medium Web view


enkel

echte
ellende
eindigt

erger



acryl op doek, 30 x 40 cm, januari 2007)

16:34 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (1) | Tags: hoofdletters, waar, hoofdzaak |  Facebook |

24-01-07

passie

Copy of IMG4308P Medium Web viewpa
pas
passie
passief

plots




acryl op doek, 30x40 cm, van vorige week

12:54 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoofdletter, hoofdzaak, anders, schilderij |  Facebook |

23-01-07

paniek

Copy of IMG4309P Medium Web viewpijn
paniek
pech
pessimist
pen
penseelpositief
prachtig
paars
paard
paar

acryl op doek, 30 X 40 cm, splinternieuw

12:27 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (1) | Tags: hoofdletters, waar, hoofdzaak |  Facebook |

22-01-07

ook

Copy of IMG4308O Medium Web viewook hij was
jong en gezond
aristocraat en intellecueel
veelbelovend
maar nu niet meer
ook hij is
zelf uitgestapt

ook nu
heeft hij ons verrast
voor de laatste keer ?


acryl op doek, 30x40 cm, slechte foto)

10:48 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoofdletters, waar, hoofdzaak |  Facebook |

15-12-06

natuur

IMG3836 Medium Web viewDe menselijke psyche :
een heel specifiek stukje natuur
fascinatie en inspiratie
onpeilbare diep
vol veeldubbele bodems
van en door emotie
waar niets is wat het lijkt
waar niets lijkt wat het is

geheimzinnige drijfkracht
bewust en onbewust
onlogisch
onderbewust
onvoorspelbaar
grillig en mysterieus
alles overheersend

bron

tweeluik, acrylschilderij op doek, 2 x (40 x 30 cm)

13:57 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (1) | Tags: hoofdzaak, koppig, hersenen |  Facebook |

12-12-06

grond

Copy of IMG3838 Medium Web viewvoor, achter
boven of onder
grondig verweven

bij en hoofdzaak
vervagen
ongeschreven
niet letterlijk
zeker
zoals elke eigen weg
niet veel meer
dan een droom

schilderij, acryl op doek, 30 X 40 cm)

14:07 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koppig, hoofdletters, hoofdzaak |  Facebook |

01-12-06

waar

IMG3840 Medium Web viewwork in progress
worstellen
met waar en juist
niet ik alleen
en niet alleen daarmee
acrylschilderij op doek, 30 X 40 cm)

nog kletsnat
we zijn weer bezig
toch nog

11:29 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (1) | Tags: hoofdletters, waar, hoofdzaak |  Facebook |

hoofdzaak 2

IMG3835 Medium Web viewsteeds weer bijzaak
steeds meer bijzaak

beelden worden letters
letterbeelden
schilderletters
schilderwoorden ?
min en meer
anders dan ik wil
altijd anders

acrylschilderij op doek, 40x50 cm

11:19 Gepost door schilderia in schilderij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoofdletter, hoofdzaak, anders |  Facebook |